De første 5 minutter hos alle dårlige patienter

De første 5 minutter hos alle dårlige patienter

Observation og handlinger hos akutte, uafklarede patienter.
 

A

 Airway
 (Luftvej)

Fri tale = frie luftveje

Obs snorken, 
stridor, savlen 

 

Skab fire luftveje
ved hageløft.

Fjern sekreter, blod,
opkast og 
fremmedlegemer.

Ved mistanke om traume:
husk immobilisering
af columna cervicalis.

 

 B

Breathing
(Vejrtrækning)

Se, føl, lyt.
Vejrtrækning?
Frekvens? Dybde?

 

Ved bevidstløshed og
ingen vejrtrækning:
Opstart straks 
hjerte-lungeredning. 

Ellers:
Giv O2 10-15L/min
på Hudson-maske,
påsæt SAT-måler.
Dekomprimér med stort
venflon i afficeret side
IC2 midtklavikulært.

Obs
respirationsfrekvens 30 el.ilt saturation
< 90-92-94

Tegn på
trykpneumothorax?
(halsvenestase, trakeal
deviation, evt. subcutant
emfysem, nedsat
respirationslyd,
rungende perkussion)

 

 C

 Circulation
 (Kredsløb)

Vurdér:
Puls, BT,
synlig blødning?
Obs ved
BT < 90 (systolisk)
og påvirket
P < 40
P >130

 

Stands ydre blødning
med kompression

Behandling af shock,
altid:
 -1-2 venflons
med isoton NaCl.
-monitorering (P, BT,
saturation,gerne

 

 D

 Disability
 (Neurologisk
status)

Bevidsthedsniveauet
vurderes med AVPU:
– Alert
– Verbal response
– Pain response
– Unresponsive

Mål blodsukker

 

Bevidstløs, men med
vejrtrækning:

Aflåst sideleje

Mistanke om
morfikaoverdosis:
Naloxon 0,4mg im.
+ 0,4 mg iv.

Hypoglykæmi:
10-20mL 50%
glucose iv.

 

 

E

 Exposure/
 Environment
(helkrops
vurdering)

Inspicér så meget som muligt:
Hudfarve / udslet?
ekstremiteter med 
fejlstilling?
Kontaminering?

 

Skyl hvis gift-eksponeret
eller forbrændt / ætset

Fjern vådt tøj.
Beskyt 
mod omgivelserne,
dvs. varme eller kulde.
Beskyt pt.s intimitet

 R

 Reevaluér

Hver gang der er
lavet en intervention

Kontrollér om der er
den ønskede effekt
og foretag en ny ABCDE evaluering.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: ATLS. Advanced Trauma Life Support.
 
 
 
 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel