Avanceret genoplivning af børn

Avanceret genoplivning af børn ydes af fagfolk.

Puls hos børn

På børn under et til to år er det ofte lettest at føle efter puls i pulsåren (a. brachialis) på indersiden af overarmen midt mellem albue og skulder. Alternativt og på større børn føles som på voksne efter puls på halsen (a. carotis) eller i lysken (a. femoralis).

Hos spædbørn og børn under 10 kg. anvendes speciel teknik ved sikring af frie luftveje samt ved hjertemassage og kunstig ventilation, ligesom der anvendes særlige elektroder til defibrillering.

Barnealderen igennem tages hensyn til barnets vægt og alder ved dosering af medicin og styrke af el-stød.


Sikring af frie luftveje

Hos spædbørn og mindre børn opnås bedst åbning af den øvre luftvej ved at hovedet bøjes halvt bagover. Maksimal bagoverbøjning som anvendes til voksne og større børn er uhensigtsmæssig og skal undgås.

Hos spædbørn er mundbunden ganske blød, så selv et let tryk mod denne, dvs. mod undersiden af hagen, kan føre til at tungen presses bagud og luftvejen aflukkes. Den bedste måde at sikre sig mod dette, er at indføre en tungeholder.

Læs hele det danske resumé af Guidelines 2015 

Fra Dansk Råd for Genoplivning gennemgås gældende anbefalinger for Basal genoplivning af spædbørn og småbørn som kun afviger på få punkter fra fremgangsmåden gennemgået for voksne. 

 
Tre ting er vigtige:
 • At barnet får en hurtig og effektiv basal genoplivning, også kaldet HLR, (Hjerte-Lunge-Redning).

 • At der bliver tilkaldt hjælp.

 • At der efterfølgende gives avanceret genoplivning.
I modsætning til voksne, hvor langt de fleste hjertestop er kardialt udløste, og hvor VF/VT er det hyppigste fund, skyldes hjertestop hos børn ofte ekstrakardiale årsager som hypoxi, sepsis og traumer, hvor hypoxi er den hyppigste årsag.
 
Inden basal genoplivning af børn påbegyndes, bør man sikre sig, at ulykken er standset.

Stimulér barnet

 • Placér din ene hånd på barnets pande for at beskytte mod bevægelser i nakken. Har barnet fået slag mod hovedet, vil bevægelser i nakken kunne medføre skade på rygmarven.
 • Tal/råb til barnet.

 • Rusk barnets arm blidt. Er der ingen reaktion fortsættes med ”frie luftveje”.

 
Skab frie luftveje

Børn 0-1 år: Hold barnets hoved i neutral stilling, det vil sige i lige linie med kroppens linie. Løft eventuelt op i hagen.

Børn over 1 år: Løft op i hagen og bøj barnets hoved let bagover. Bemærk at for lidt og for meget hovedkip/hageløft af hovedet vil resultere i obstruerede luftveje


Vurdering af vejrtrækningen må max tage 10 sekunder
:

 • Se  – man placerer sit hoved få centimeter fra barnets mund og ser ned på brytskassen, om den hæver sig
 • Lyt – efter luftpassage
 • Føl – efter bevægelser


Normal vejrtrækning

Læg barnet i aflåst sideleje inden alarmering.


Ikke normal vejrtræknink

Er du alene skal du fortsætte den livreddende førstehjælp i ét minut. Derefter alarmering:112

Der skal gives fem effektive indblæsninger. Husk at skabe frie luftveje som beskrevet ovenfor.

Børn 0-1 år: Hold barnets hoved i frie luftveje og blæs samtidig gennem mund og næse med lette pust.

Børn over 1 år: Hold barnets hoved i frie luftveje og blæs gennem barnets mund, alternativt barnets næse.


Cikulation

Dvs. bevægelser, vejrtrækning eller hoste, hvis der ikke er tegn på circulation påbegyndes hjertemasage. 

 • Børn under et år: Læg barnet på et fast underlag eller hold barnet på armen. Placer to fingre nederst på brystbenet.
  Der gives 30 tryk og 2 indblæsninger.
 • Børn over et år: Læg barnet på et fast underlag. Placer håndroden nederst på brystbenet.
  Der gives 30 tryk og 2 indblæsninger. 

Efter ét minut skal man forlade barnet, hvis man er alene og tilkalde hjælp ved at ringe 112.


Tryk og indblæsninger

Børn 0-1 år:
 Tryk med 2 fingre ud for nederste halvdel af sternum. 
Hastighed: 100 tryk pr. minut. 
Trykdybde: 1/3 af brystkassens dybde.

Børn over 1 år: Tryk med èn hånd, hvor håndroden placeres på nederste halvdel af sternum. Hastighed: 100 tryk pr. minut. Trykdybde: 1/3 af brystkassens dybde. 

Reference: Beredskabsstyrelsen, Basal genoplivning – spædbørn og småbørn.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel