Hjerte – Akut Koronart Syndrom, AKS

Hjerte – Akut Koronart Syndrom, AKS

Akut koronart syndrom (AKS) er betegnelsen for akut opstået skade i hjertemuskulaturen. 

Symptomer

Trykkende brystsmerter, evt. med udstråling til arm(e), hals eller mave.

Følges somme tider af åndenød, cyanose, angst, kold og klamtsvedende hud, faldende blodtryk. Kan føre til arytmier, ventrikel-flimmer og død.

AKS inddeles i:

  • Akut myokardieinfarkt med ledsagende ST-element elevationer i EKG (STEMI)
  • Akut myokardieinfarkt uden ST-segment elevationer i EKG (NSTEMI)
  • Ustabil angina pectoris 

(UAP – Defineres som karakteristiske retrosternale brystsmerter der kommer i hvile eller i forbindelse med mindste fysiske aktivitet, eller som crescendo angina hos patienter med forud bestående kronisk, stabil iskæmisk hjertesygdom, med stigning i anfaldsfrekvens og varighed). 

Behandling

Udredning:

Alle patienter hvor man har begrundet mistanke om AKS skal indlægges akut til nærmeste sygehus med henblik på videre behandling.

EKG tages i ambulancen og sendes elektronisk til de behandlende sygehuslæger, således at bedste behandling kan påbegyndes ved patientens ankomst til sygehuset.

Alle patienter gennemgås efter ABCDE og stabiliseres.

Initiel behandling hos alle patienter med begrundet mistanke om AKS:


Som huskeord kan bruges MONAC: 

M – morfin: iv / s.c. – smertestillende og beroligende.

O – O2 På næsekateter eller maske – 5-10l/min.

N – Nitroglycerin: Sublingualt spray eller tablet 0,4mg/dosis, kan gentages ved manglende effekt.
     Kan give blodtryksfald, forsigtighed ved blodtryk under 100mmHG systolisk.

A – acetylsalicsylsyre (ASA) Magnyl 300mg – tygges.

C – clopidogrel 600 mg. 

Læs mere om Akut koronart syndrom, AKS [myokardieinfarkt] i kapitlet om hjertekarsygdomme. 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel