Exposure – Elektricitetsulykker og lynnedslag

Exposure – Elektricitetsulykker og lynnedslag

Elektricitetsulykker ses ved stød med lavspænding 230V (alm. stikkontakt) og kan opleves med smerter/snurren i den stødte legemsdel, generel utilpashed og ubehag i brystet.

Ved stød med højspænding spænder symptomerne fra førnævnte til svære forbrændinger, shock, arytmier og hjertestop. 

Behandling


Stød med lavspænding 230V (alm. stikkontakt)

Hvis normalt EKG primært behøver patienten ikke indlæggelse. Hvis der er primære EKG-forandringer indlægges patienten til observation i telemetri min. 24 timer. 


Stød med højspænding >230V og lynnedslag

  • Alle patienter til observation i telemetri i min. 24 timer.
  • Man skal specielt være opmærksom på alvorlige forbrændinger under huden, hvor der overfladisk kun ses små brandsår svarende til strømmens ind- og udgang.
  • Disse forbrændinger giver også risiko for udvikling af kompartmentsyndrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel