Avanceret genoplivning af voksne

Avanceret genoplivning af voksne

Avanceret genoplivning af voksne ydes af fagfolk.

 

Kort resumé af ændringer for Genoplivnings Guidelines 2015

Læs hele det danske resumé af Guidelines 2015 

 

Forkortet resumé af ændringer fra 2005 til 2010 er:

 • Kompressioner: mindst 100/min både børn og voksne.
 • Kompressions dybe:

                   Voksne: mindst 5 cm hos.
                   Børn: mindst 1/3 af brystkassens dybte.

 • Ved hjælpere som er ukendte med hjerte-lunge redning (HLR), skal de kun lave hjertemassage efter guidelines.
 • Man skal lave HLR mens en hjertestarter/defibrilator lader til stød afgivelse.
 • Vigtigheden af ingen afbrydelser under HLR.
 • Fjernelse af indgift af stoffer endotrachealt.
 • Efter 3. stød under VF/VT, gives: 1mg Adrenalin samt 300mg Amiodarone.
 • Atropin som standard behandling ved langsom PEA samt asystoli, er fjernet.
 • Man skal sikre en SAT på 94-98, gennem A-gas.
 • Blod glukose må ikke være over 10mmol, hypoglykæmi skal behandles.
 • Ved STEMI anbefales det at også lægfolk giver ASA.
 • Nitrater må ikke bruges diagnostisk.
 • Bruger af beta-blokkere er mere restriktive.
 • Man kan bruge en AED til børn ned til 1år. Hvis der er børnepads, skal de bruges. Ved manuel defibrillator anbefales stød på 4J/kg.
 • Brug af en bifasisk defibrillator anbefales.

 

Indledningsvis gennemgås gældende anbefalinger fra Dansk råd for Genoplivning for basal genoplivning af voksne.

For basal genoplivning af børn se artikel i dette kapitel.

Genoplivning af voksne:

Bevidstløs?

 • Bevidsthedstilstanden kan bedømmes ud fra GCS.
 • Smertepåvirkning kan være ved ørevrid, eller ved at gnubbe knoerne mod sternum.
 • Ved mistanke om traume af hoved/hals, skal man stabilisere hovedhals, manuelt med hænderne.

 

Vejrtrækning?

 • Skab frieluftveje (hovedkip/hageløft), og undersøg om der er vejrtrækning.
 • Hovedkip/hageløft: Placer en hånd på patientens pande, og den anden hånd under hagen, bøj hovedet let bagover. Underkæben løftes samtidig opad til der er frie luftveje.
 • Husk ved hoved/hals traume, at bevæge nakken så lidt som muligt, for at undgå skader på columnacervikalis, brug derfor kæbeløft, hvis dette ikke er nok lave langsomt hovedkip, til der kommer frie luftveje.
 • Bemærk dog, at A (Airway) har højere prioritet end at beskytte cervikal columna. 

Vejrtrækning undersøges ved at:

 • Se, lyt og føl. Dette må max tage 10 sekunder

Opret frie luftveje som beskrevet ovenfor. Man placerer sit hoved få centimeter fra personens mund og ser ned på brytskassen, om den bevæger sig.

Vurder derefter:

Normal vejrtrækning:

Er vejrtrækningen normal? Såfremt personen er bevidstløs og uden normal vejrtrækning, er der tale om hjertestop. Vejrtrækningen er altså ikke tilstrækkelig, hvis den for eksempel er overfladisk, meget langsom eller i form af gisp.

Normal vejrtrækning:

 • Personen lejres i aflåst sideleje inden alarmering. Husk at åbne luftveje efter lejring.
  Som sundhedsprofessionel, kan man bruge et kombineret greb, hvor man åbner luftveje, lytter efter vejrtrækning  og samtidig  tjekker puls.

Hvis der er normal vejrtrækning, skal de påbegynde HLR, samt alarmere.

Hurtig hjælp til en bevistløs uden vejrtrækning er af største betydning. Lad andre tilkalde hjælp og påbegynd hjertemassage.

Kunstigt åndedræt

Kunstigt åndedræt (mund-til-mund) startes, hvis den tilskadekomne ikke trækker vejret. Det er vigtigt at man åbner patientens luftveje (se foregående afsnit for hvordan) så brystkassen hæver sig. Blæs ikke for hårdt eller for længe, for det kan presse luft ned mavesækken i stedet for lungerne på den bevidstløse,  hvorved maveindholdet kan aspireres. Indblæsningen skal tage ca. 1 sekund. Det er kun personer som er uddannet i kunstigt åndedræt, der skal udføre dette. 

Livstegn?

Bevidsthedspåvirket?

 Nej

Overvåg patient, til  hjælp ankommer

 Ja

 

 

Normal vejrtrækning?

 Ja

Læg pt. i aflåst  sideleje, og kontroller  vejrtræning løbende.

 Nej

 

 

Puls (kun  sundhedsfaglig  person)

 ja

Understøt  vejrtrækning, til hjælp  ankommer.

 Nej

 

 

Der er hjertestop,  påbegynd  hjertemassage, og  brug en hjertestarter.

 

 

 

 

 

  

En bevidstløs person uden vejrtrækning har, eller vil hurtigt få hjertestop.

Husk løbende at evaluere patienten, og påbegynd relevant behandling.

Det må højst tage 10 sekunder at undersøge for vejrtrækning samt puls.

Hjertestarter

Bifasisk hjertestarter/defibrilator anbefales m. 200J.
Monofasisk kan bruges, her er anbefalingen 360J.
Hjertestarteren skal påsættes når den forfindes, og man mistænker hjertestop.
Hjertemassagen skal forsættes under påsætnings af pads, samt under opladning til stødafgivelse. 

 

Med TrygFondens Hjertestarter App og 112-app kan du og din mobiltelefon være med til at redde menneskeliv. 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel