Både for højt og for lavt kolesteroltal ser ud til at øge risikoen for infektionssygdomme

Både for højt og for lavt kolesteroltal ser ud til at øge risikoen for infektionssygdomme

Kolesterol kan have en overset effekt på din sundhed. Det er et helt nyt perspektiv på kolesterol, mener danske forskere. 

 

Det er velkendt for de fleste, at forhøjet kolesteroltal er farligt. Det kan give åreforsnævringer og blodpropper. 

Nu viser et nyt studie, at både for højt og for lavt kolesteroltal sandsynligvis også påvirker immunforsvaret og øger risikoen for at få infektionssygdomme.

»Det her er helt nyt,« siger Børge Nordestgaard, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital. Han er medforfatter på det nye studie.
 

Sammenhæng mellem HDL-kolesterol og immunforsvarHDL-kolesterol har i medicinske kredse været så tæt forbundet med hjerte-kar-sygdomme, at næsten al forskning har været rettet mod det. Men skal man tro forskerne bag det nye studie, er der brug for et holdningsskifte om, hvad HDL kan være vigtigt for.
 

»Forskere har fokuseret på noget helt forkert, efter min mening,« siger Børge Nordestgaard.Studiet, der er publiceret i European Heart Journal, er baseret på data fra knap 100.000 danskere. 

Forskerne fandt ud af at:

●  21 procent af personerne i undersøgelsen havde lavt niveau af HDL-kolesterol.

●  8 procent havde højt HDL-kolesterol.

●  Begge grupper fik oftere infektionssygdomme end dem, der havde almindeligt niveau af HDL-kolesterol.

Det tyder ifølge forskerne på, at der er en sammenhæng mellem HDL-kolesterolet og immunforsvaret. 

Hvad nytte gør HDL-kolesterol?

Forskerne brugte tal fra en stor befolkningsundersøgelse, den såkaldte Herlev-Østerbroundersøgelse, hvor knap 97.000 danskere har svaret på spørgsmål om helbred, samt den mindre og lignende Østerbroundersøgelse, og sammenholdt data med de store danske sundhedsregistre.
 

Og her så de altså, at lavt og højt niveau af HDL-kolesterol faldt sammen med en højere risiko for at få infektionssygdomme.

I samme studie sammenholdt forskerne også kolesteroltallet med dødelighed af infektionssygdomme.

Her viste sig også en u-formet tendens, hvor patienter med højt og lavt niveau af HDL-kolesterol havde højere tendens til at dø af infektionssygdomme som for eksempel lungebetændelse, fortæller læge og ph.d. Christian Medom Madsen, der er førsteforfatter på det nye studie.

Årsagssammenhæng kan ikke konkluderes

Ifølge Christian Medom Madsen kan studiet dog ikke konkludere, at der er en årsagssammenhæng (også kaldet kausalitet). Forskerne kan bare se, at der er et sammenfald (korrelation).

Næste skridt vil blandt andet være at se på det genetisk bestemte HDL-kolesterol, fortæller Christian Medom Madsen, der er tilknyttet Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. Noget kolesterol er nemlig genetisk bestemt, og nogle mennesker har derfor naturligt et højere niveau af HDL-kolesterol.

Så vil man kunne begynde at se på årsagssammenhænge, fordi HDL-kolesteroltallet vil være uafhængigt af udefrakommende faktorer, fortæller han.  

Perspektiverne kan være, at HDL-kolesterolet kan få betydning for behandling af infektionssygdomme. Men foreløbig skal der flere studier til.

Kilde: Videnskab.dk

(Foto: Shutterstock)

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel