Filosofisk tankegang i skolen skal træne børns hjerner

Filosofisk tankegang i skolen skal træne børns hjerner

Forskningsprojektet ‘Filosofi i skolen’ træner skolebørn i indlevelse, forståelse og logik igennem letforståelige tankeeksperimenter.

 

Forskningsprojektet “Filosofi i skolen” træner skolebørn i indlevelse, forståelse og logik igennem letforståelige tankeeksperimenter.

Til en time bliver en 4. klasse introduceret til bamsen Torsten. Torsten kommer fra ’Førsteland’, men en dag tager han på ferie i ’Andetland’. 

Er Torsten nu andetlænder? Nej. Det bliver børnene hurtigt enige om, at han ikke er.
 

Men så bliver Førsteland ramt af et jordskælv, og Torsten og hans familie er nødt til at blive i Andetland. Nu mener halvdelen af børnene, at Torsten er andetlænder.

Historien om bamsen Torsten er et eksempel på den type tankeeksperimenter, som forskningsprojektet ’Filosofi i skolen’ kan finde på at udsætte skolebørn i Odense for.

Forskerne vil nu for første gang i dansk kontekst undersøge, om filosofi i skolen giver målbare effekter på børnenes udvikling. 

Børn gør sig filosofiske tanker

De foreløbige resultater af ’Filosofi i skolen’ tyder på, at ungerne elsker det.

Det fortæller lektor Caroline Schaffalitzky, som står i spidsen for projektet.

Kan filosofi eksempelvis gøre børn bedre til at løse matematiske ligninger og sproglige opgaver?

»I virkeligheden er det ikke noget nyt med filosofi i skolen. Der er blevet eksperimenteret med det i Danmark siden 1980’erne. Men der har ikke været en samlet forskningsindsats bag det før nu,« fortæller Caroline Schaffalitzky, som arbejder ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet (SDU).

»Børn gør sig alle mulige filosofiske tanker hele tiden, lige fra de er helt små. Det er bare et spørgsmål om at opfange det og facilitere det,« lyder det fra lektoren. 

Filosofi træner basal kognition

Det er ikke grebet ud af blå luft, at filosofi for eksempel kan fremme børns evner i skolen.

Internationale forskningsresultater fra eksempelvis England, USA og Estland viser kraftige indikationer på, at børn bliver bedre til ikke bare matematik og sprog, men også til at begå sig socialt, hvis de bliver introduceret for filosofisk tankegang.

»Vi vil gerne vide, om vi kan overføre de her meget lovende internationale resultater til en dansk skolekontekst. Det er interessant, fordi det er en meget lille intervention, og effekten ser ud til at være stabil, også flere år efter,« siger Caroline Schaffalitzky.

Ideen er ikke at lære om filosofi, men at lære at tænke filosofisk, fortæller Caroline Schaffalitzky. Det betyder blandt andet at blive bedre til at finde ud af, hvad man selv mener, forklare det for andre og indgå i en diskussion omkring det på en kvalificeret og respektfuld måde, forklarer hun.

»Tanken er, at børnene træner nogle helt basale kognitive og sociale færdigheder såsom indlevelse, forståelse og respekt for andre samt logisk tænkning og argumentation,« siger hun.

Kilde Charlotte Price Persson, Videnskab.dk

 (Foto: Shutterstock)

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel