Pesticider skader ufødte børn

Pesticider skader ufødte børn

Kvinder, der har været udsat for pesticider i deres nærmiljø under graviditeten, har højere risiko for at føde undervægtige og misdannede børn.  

 

Kvinder, der har været udsat for pesticider i deres nærmiljø under graviditeten, har højere risiko for at føde undervægtige og misdannede børn. 

 

Pesticider skader ikke bare børn gennem den mad, de spiser. Skaden kan ske allerede i mors mave, viser et amerikansk studie. Hvis kvinder bliver udsat for store mængder pesticider i deres nærmiljø, stiger sandsynligheden for, at de føder for tidligt eller får misdannede børn.

Børn af kvinder, der er udsat for meget store mængder pesticider i deres nærmiljø under graviditeten, vejer også generelt mindre ved fødslen end andre børn.

Det viser et stort, amerikansk studie, hvor forskere har undersøgt mere end en halv million fødsler i San Joaquin Valley i Californien.

»For størstedelen af fødsler betyder det ikke noget for barnet, at moren har været udsat for pesticider under graviditeten. Men mødre, der er udsat for ekstreme mængder pesticider oplever oftere en negativ effekt på deres graviditet eller børn,« fortæller studiets hovedforfatter, lektor Ashley Larsen fra Bren School of Environmental Science & Management, i en pressemeddelelse.

Der kan også være usynlige skader på børn

San Joaquin Valley producerer en tredjedel af USA’s grøntsager og to tredjedele af landets frugt, og regionen er derfor ikke overraskende storforbruger af pesticider.

Læs mere: Danske børn har »alarmerende« niveauer af pesticidrester

Studiet falder godt i tråd med tidligere studier, der også har vist en sammenhæng mellem det, at kvinder er udsat for pesticider under graviditeten, og at deres børn betaler prisen for det.

»En række mindre studier, hvoraf nogle også er udført i landbrugssektoren i Californien, har vist det samme,« fortæller lektor på Institut for Miljømedicin ved Syddansk Universitet, Helle Raun Andersen, der ikke har deltaget i det nye studie, men selv forsker i pesticiders skadelige effekter på ufødte børn.

»Man har blandt andet undersøgt pesticider i gravide kvinders urin og fundet en sammenhæng mellem mængden af pesticider og børnenes fødselsvægt og intelligens senere i livet.«

Undersøgt mere end en halv million fødsler

De amerikanske forskere har i deres undersøgelse indsamlet data omkring mere end en halv million fødsler i San Joaquin Valley fra 1997 til 2011. Data for fødselsvægt, fødselstidspunkt og eventuelle misdannelser har de koblet til registre over mødrenes adresser under graviditeten og estimater for, hvor udsatte de har været for pesticider undervejs.

Resultatet af undersøgelsen viser, at kvinder, som blev udsat for top 5 procent af pesticidmængderne i regionen, hvilket vil sige mere end 4.200 kilo af det aktive stof i pesticider i 2,6 kvadratkilometer omkring deres hjem, oplevede flere problemer i forbindelse med deres graviditet.

• Otte procent flere af kvinderne fødte før termin
• Ni procent flere af kvinderne fik børn med misdannelser

Samlet set var risikoen for enten at føde for tidligt, føde et undervægtigt barn eller føde et barn med misdannelser 5-9 procent højere for denne gruppe kvinder end de resterende kvinder i undersøgelsen.

Gælder også i Danmark

Forskerne fandt ikke nogen forskel mellem gruppen af kvinder, som blev udsat for top 25 procent af pesticidmængderne, og resten af kvinderne. Først da de kiggede på top fem procent, så de en sammenhæng, men det er danske Helle Raun Andersen skeptisk omkring.

Hun mener, at der også kan være sammenhænge med andre sundhedseffekter ved lavere koncentrationer i nærområdet, end hvad forskerne bag det nye studie finder. Det gælder ikke kun i USA, men også i Danmark.

»Danmark er et intensivt landbrugsland. Der vil afgjort være en eksponering af dem, der bor i landbrugsområder, som skal lægges oveni det, som de får i kosten. Jeg vil ikke afvise, at det også kan have en effekt. Det er bare meget svært at undersøge, for det kræver blandt andet oplysninger om, hvor meget pesticid der er blevet anvendt i nærheden af den enkelte bolig, og så præcise oplysninger har vi ikke,« siger Helle Raun Andersen.

Kvindelige gartneres piger lærer sprog sent

Helle Raun Andersen har blandt andet selv været med til at lave et studie blandt kvinder, som arbejder i gartnerier i Danmark. Her fandt forskerne en sammenhæng mellem børns udvikling og deres mødres udsættelse for pesticider under graviditeten.

Blandt andet havde børnene lavere fødselsvægt samt øget tendens til at være overvægtige, når de kom i skolealderen, og især pigerne havde desuden en langsommere sprogudvikling sammenlignet med en kontrolgruppe af børn, hvis mødre ikke erhvervsmæssigt havde været udsat for pesticider under graviditeten

.»Den slags ser de ikke på i det amerikanske studie, hvor man kun ser toppen af isbjerget i form af de effekter, der kan registreres ved fødslen. Mange effekter vil man først kunne opdage senere i livet,« fortæller Helle Raun Andersen.

Kilde: Videnskab.dk

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel