Tarmbakterier er forbundet med øget astma-risiko

Tarmbakterier er forbundet med øget astma-risiko

øget astma-risiko

Børn af mødre med astma har “voldsomt” høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår. 

 

Et nyt, dansk studie fra Dansk Børne Astma Center peger på vigtigheden af, at børns tarmbakteriesammensætning udvikler sig normalt inden for barnets første leveår. 

Hvis ikke barnet bliver udsat for en masse sunde bakterier, der efterfølgende koloniserer tarmene, har barnet markant forhøjet risiko for at udvikle astma.

Specielt blandt børn af mødre med astma ser tarmbakteriesammensætningen ud til at spille en vigtig rolle i forhold til at arve sygdommen.

»Astma er en multifaktuel sygdom, der dels har en arvelig komponent, men også påvirkes af det tidlige miljø.

Vores studie peger på, at hvis man er disponeret for sygdommen via en astmatisk mor, kan en sund modning af tarmbakteriesammensætningen beskytte børnene,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, ph.d., læge og seniorforsker Jakob Stokholm fra Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital.

»Hvis ikke tarmbakteriesammensætningen udvikler sig, som den skal, øger det til gengæld risikoen for sygdommen voldsomt.«

Fulgte 690 børn i 5 år

I det nye studie har forskerne fulgt 690 danske børn fra fødslen og 5 år frem og undervejs indsamlet afføringsprøver, da børnene var 1 uge gamle, 1 måned gamle og 1 år gamle.

Det har de gjort for at se, hvordan tarmbakteriesammensætningen udvikler sig gennem barnets første leveår, hvor den modnes.

Forskerne har fulgt børnene tæt undervejs og nøje diagnosticeret astma samt noteret, om børnene stadig havde sygdommen i femårsalderen, og om mødrene havde astma.

86 procent sandsynlighed for at udvikle astma

Studiet viser, at børn af mødre med astma, hvor børnenes tarmbakteriesammensætning ikke havde udviklet sig normalt ved etårsalderen, har forhøjet risiko for at udvikle astma.

7 ud af 147 børn med astmatiske mødre havde en særligt underudviklet tarmbakteriesammensætning, og blandt dem havde 86 procent (6 ud af 7) astma ved femårsalderen, sammenlignet med kun 14 procent (19 ud af 140) af børn med en mere moden sammensætning.

»Det er meget stærke sammenhænge, men vores studie pinpointer også, at det ser ud, som om man kan slukke for den medfødte astmadisponering, ved at børnene bliver udsat for de rigtige bakterier tidligt i livet,« siger Jakob Stokholm.

Tarmbakterier tidligt i livet kan muligvis beskytte mod astma

Netop denne sidste pointe er vigtig i relation til muligvis at kunne forhindre børn af mødre med astma i at udvikle astma selv.

Professor Hans Bisgaard, der er forskningschef ved Dansk BørneAstma Center, forestiller sig, at man i fremtiden vil kunne beskytte børn i denne højrisikogruppe mod at udvikle astma ved at sørge for, at de meget tidligt i livet får tilskud af de bakterier, som ser ud til at beskytte mod sygdommen.

Forskerne har fundet frem til mindst syv forskellige bakterieslægter, som ser ud til at spille den vigtigste rolle, og dem kan man muligvis give børnene tidligt i livet, eventuelt i tabletform, så bakterierne kan kolonisere deres tarme.

Læs mere: Her vil tarmbakterier revolutionere behandling

Af: Kristian Sjøgren, Videnskab.dk

 (Foto: Shutterstock)

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel