Går du hurtigt eller langsomt?

Går du hurtigt eller langsomt?

Går du hurtigt eller langsomt?

Hurtigere gang kan være forbundet med højere IQ

 

Hastigheden på din spadseretur kan muligvis sige noget om, hvor hurtigt du ældes allerede fra 45-års alderen, ifølge et nyt studie.

“Dem, der går langsomt, har mange forskellige tegn på aldring. De har blandt andet en mindre hjerne, et tyndere overfladeareal og små læsioner i hjernen, som vi ved kommer med aldring,” siger førsteforfatter på studiet Line Jee Hartmann Rasmussen, der er postdoc ved Duke University i North Carolina, USA, og Hvidovre Hospital i Danmark, til Videnskab.dk.

I studiet har hun sammenholdt ganghastigheden for en stor gruppe 45-årige med deres generelle tegn på aldring på 19 forskellige områder som for eksempel hjernen, lungerne og tænderne.

Unik forsøgsgruppe fulgt i 45 år

De 938 deltagere i studiet er del af en hel særlig gruppe forsøgspersoner fra New Zealand, som er blevet fulgt fra deres fødsel i 1972-73 og frem til i dag, hvor de er 45 år.

Oprindeligt blev gruppen fulgt med det formål at følge deres opvækst, men nu er deltagerne altså nået til en alder, hvor forskerne er begyndt at kigge på deres aldringstegn.

Forskerne har undersøgt hele 19 såkaldte biomarkører, der er kendte tegn på, at vi ældes. De har blandt andet målt deltagernes lungefunktion, immunfunktion og blodtryk. Det har de i alt gjort fire gange da deltagerne var 26, 32, 38 og 45 år.

Og forsøgspersonernes gang over en afstand på 6 meter, med 2 meters tilløb og 2 meters nedbremsning, viste altså, at de hurtigste personer også viste færrest tegn på aldring.

Lav IQ forbundet med langsom gang

Det er helt specielt for gruppen af forsøgsdeltagere, at langt størstedelen stadig deltager i forsøgene efter 45 år. 94,1 procent af de forsøgspersoner, der stadig er i live, deltager fortsat.

Det store arbejde over mange år har givet Line Jee Hartmann Rasmussen en unik mulighed for at undersøge personerne gennem livet. Og det viser sig, at deltagernes IQ så tidligt som i 3-års-alderen kan kædes sammen med deres aldring i 45-års-alderen.

“Vi kan faktisk se, at det gennemsnitligt er de børn, der havde lavest IQ, der også går mest langsomt som voksne: Vi ved ikke helt, hvordan det hænger sammen, men det kunne måske tænkes, at de personer, der har en dårligere kognitiv funktion også får dårligere vaner, som påvirker helbredet gennem livet,” siger Line Jee Hartmann Rasmussen.

Hvad kom først, hønen eller ægget?

Line Jee Hartmann Rasmussen understreger dog, at hun og hendes kolleger ikke kan vide, hvorfor de ser en sammenhæng mellem ganghastighed og kognitiv aldring.

Der er nemlig tale om en korrelation, hvilket vil sige, at der findes to værdier, som ser ud til at følge hinanden, men at der ikke kan fastslås, at der er tale om en årsagssammenhæng.

“Det kan være, at den kognitive funktion påvirker den fysiske, men vi ved ikke, om ægget eller hønen kom først. Vi kan bare fastslå, at der findes et sammenfald,” siger Line Jee Hartmann Rasmussen.

Kilde: Asbjørn Mølgaard Sørensen, Videnskab.dk

(Foto: Shutterstock)

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel