Stadig flere under 50 år rammes af tyktarmskræft

Stadig flere under 50 år rammes af tyktarmskræft

Stadig flere under 50 år rammes af tyktarmskræft

I perioden fra 2003 til 2012 er antallet af unge danskere, der får konstateret tyktarms- eller endetarmskræft steget årligt, viser et nyt internationalt studie med dansk deltagelse.

 

Tyktarmskræft stiger mest blandt danske unge.

Tyktarmskræft er stadig enormt sjældent blandt unge, men vi skal blive mere opmærksomme på, at unge også kan blive ramt, mener forsker bag nyt studie.

Stadig flere under 50 rammes af de to kræftformer. Tendensen er også blevet observeret i andre højindkomstlande, men Danmark er det undersøgte land, hvor den årlige stigning i tyktarmskræft blandt folk under 50 har været størst.

Mellem 2003 og 2012 steg antallet af danskere i aldersgruppen 0-49, der fik konstateret tyktarmskræft, i gennemsnit med 3,1 procent om året. I samme periode lå den årlige stigning på 0,2 procent for endetarmskræft.
Forekomsten af de to kræfttyper steg mere blandt folk under 50 end hos folk over.

“Studiet kommer ikke med en endelig konklusion, men de unges livsstil er formentlig forklaringen, for vi kan se en stigende fedmeepedemi blandt danske unge. Der er tendens til, at de spiser flere færdigretter, mindre grønt, mindre fiberrigt og får mindre motion,” siger Morten Rasmussen, overlæge Ph.d på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital.

Morten Rasmussen har ikke været involveret i det nye studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

De ældre er stadig i størst risiko

Selvom den årlige stigning i tyktarms- og endetarmskræft er større hos folk under 50 end hos dem over, er de to kræftformer stadig langt mere udbredt blandt ældre.

“I Danmark ser vi en stigning i diagnoser blandt de unge, der er højere end stigningen blandt de ældre, men der er stadig samlet set meget få tilfælde, og risikoen for, at du bliver ramt af tyktarms- eller endetarmskræft som ung, er lille,” fastslår Gerda Engholm, der seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse og medforfatter på det nye studie.

I perioden 2003-2012 har i alt 13.764 danskere fået konstateret tyktarmskræft. Af dem var 548 under 50 år gamle.
Ser man på tallene for endetarmskræft i perioden blev i alt 7.343 diagnosticeret, og 384 af dem var under 50 år.

Læs om: Tyktarmskræft (cancer coli) i Lægens Leksikon

Udviklingen er kendt i USA

Stigningen i forekomsten af tyktarms- og endetarmskræft i yngre aldersgrupper har hidtil været ukendt i Danmark, men er begyndt at vise sig i USA og enkelte steder i Europa.

“Vi havde forventet at se den samme udvikling i Danmark på et tidspunkt, men det kommer bag på os, at den viser sig allerede, for vi er ikke udsat for den samme fedmeepedemi som i USA endnu,” siger Morten Rasmussen.

Selvom Danmark ikke er ramt af fedmeepidemien i samme grad som USA, ser Gerda Engholm alligevel stigningen af tyktarms- og endetarmskræft blandt yngre danskere som et problem, vi bør blive mere opmærksomme på.

“Vi laver flere kampagner om sund livsstil end tidligere, og der er kommet mere fokus på sundhed, men vi ser fortsat en stigning i andelen af overvægtige i folkesundhedsundersøgelserne,” udtaler Gerda Engholm.

Kilde: Anne Sophie Thingsted, Videnskab.dk

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel