AV-blok 1˚

 AV-blok 1˚, PQ interval> 0,22 sekund. P-tak og QRS-komplekser normale.

AV-blok 1˚

AV-blok 1o


Årsag

Ses oftest hos ældre men kan skyldes medicin som digoxin, betablokkere og verapamil.


Behandling

Ingen. 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel