Medfødt hjertesygdom

I Danmark har ca. 0,8% af alle nyfødte en medfødt hjertesygdom.

Undersøgelse og behandling er en specialopgave som i sidste ende er samlet på Rigshospitalet og Skejby Syghus.

Med moderne operationsteknikker vil mindst 90% nå voksenalderen. Der må forventes >20.000 voksne patienter med medfødt hjertesygdom i Danmark i løbet af det næste årti. 

Kontrollen af patienterne er overvejende samlet på de kardiologiske højt specialiserede enheder.


Det drejer sig især om følgende sygdomme:

Atrium septum defekt  (ASD)

Ventrikel septum defekt (VSD)

Atrioventrikel commune

Aortastenose (AS), valvulær, subvalvulær

Ductus arteriosus persistens (DAP)

Coarctatio aorta

Ebstein anomali (displaceret tricuspidalklap)

Pulmonalstenose

Steno-Fallots tetralogi

Transposition af de store arterier, korrigeret og ukorrigeret 

Eisenmenger (store højre-venstre shunter) 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel