Ventrikelhypertrofi og belastning på EKG

Ventrikelhypertrofi og belastning på EKG

Som led i forskellige hjertesygdomme som hypertension eller aortastenose udvikles muskelvækst (hypertrofi) af venstre ventrikel.

Som led i f.eks. pulmonal hypertension kan udvikles højresidig hypertrofi.

Venstresidig ventrikelhypertrofi

Kriteriet for at tolke et EKG som venstresidig hypertrofi er i reglen

 – R i V5> 26 millimeter; R i V5 + Si V1 > 35 millimeter

Der findes også andre kriterier herunder anvendelse og udmåling af den ventrikulære aktiveringstid.

Samtidigt med hypertrofi ses ofte belastningsmønster i form af ST depression.

Venstresidig hypertrofi

Venstresidig hypertrofi 

Venstresidig hypertrofi er ikke i sig selv diagnostisk men skal give mistanke om tilstedeværelse af hjertesygdomme som kan medføre hypertrofi af ventriklen.

EKG kriterierne er dog uspecifikke og diagnosen, hypertrofi, stilles på en ekkokardiografi. Ikke mindst hos yngre sportstrænede ses ofte EKG-mæssig hypertrofi trods normal ekkkokardiografi.

Højresidig ventrikelhypertrofi

Kriteriet for at tolke et EKG som højresidig hypertrofi er i reglen:

– R >S i V1; markeret S i I, II og III (SI-,SII- ,SIII-syndromet);

Højresidig ventrikelhypertrofi

Højresidig ventrikelhypertrofi 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel