Paroksystisk supraventrikulær takykardi. SVES

Paroksystisk supraventrikulær takykardi. SVES

 

Paroksystisk supraventrikulær takykardi er løbsk hjerterytme med episodevis unaturlig hurtig hjertebanken pga. forstyrrelse i hjerterytmereguleringen.

Årsag

I reglen findes ingen tegn på organisk hjertesygdom. Kun ved WPW syndrom og AVNRT kan ved elektrofysiologisk undersøgelse påvises et abnormt/accessorisk ledningsbundt. 

Supraventrikulær takykardi kan udløses af stress og ikke mindst af påvirkning af alkohol, kaffe, fysisk belastning eller andre sygdomme.

Diagnose

Hjerterytme med ventrikelaktion over 150/min med smalle QRS-komplekser. Ofte kan man ikke se p-takkerne i ekg’et fordi de “gemmer” sig i QRS komplekserne. I nogle tilfælde ses brede QRS komplekser, som kan medføre forveksling med ventrikulær takykardi.

Differentialdiagnostisk kan forsøges Valsalva manøvre, eller anvendes øsofagus ekg eller adenosininfusion.


En særlig form for supraventrikulær tackykardi kaldes re-entry

Årsagen er at der findes et ekstra ledningsbundt, som gør at impulserne løber i ring – og hele tiden sender impulser til ventriklerne.

Der skelnes mellem WPW (Wolff-Parkinson- White) syndrom som ofte kan diagnosticeres i et hvile ekg pga en delta-tak foran R-takken samt et kort PQ interval – og AV nodal reentry takykardi, hvor hvile ekgét er normalt.

Ofte er det svært at få optaget ekg under anfald, fordi anfaldene er relativt kortvarige og selvlimiterende. Derfor er Holtermonitorering eller event recording velegnet til disse patienter.

 løbsk hjerterytme

Paroksystisk supraventrikulær takykardi

Behandling

Ved et akut anfald kan man forsøge Valsalva manøvre.

Ellers skal patienten henvises til nærmeste skadstue, hvor anfaldet kan søges brudt med adenosininfusion, intravenøs verapamil eller i sjældne tilfælde DC konvertering. 

Ved WPW eller AVRNT bør tilbydes ablationsbehandling som ofte vil helbrede for anfaldene.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel