Ventrikulær takykardi. VT

Ventrikulær takykardi. VT

Ventrikulær takykardi er en hjerterytmeforstyrrelse der viser sig med frekvens over 120/ min med breddeøgede komplekser.

Nogle gange kan ses retrogradt overledte p-takker som kan give fejlagtig mistanke om supraventrikulær takykardi med abbarationsblok.

Dog bør altid mistænkes VT, med mindre der er sikkerhed for andet.

De fleste tilfælde er med monomorfe, ens udseende QRS komplekser, kun sjældent med varierende udseende QRS, kaldet polymorf.

I en del tilfælde ophører anfaldene af sig selv. Anfald under 30 sekunders varighed betegnes som “non-sustained VT” – længere varighed som “sustained VT”.

Ventrikulær takykardi 
Ventrikulær takykardi.

Årsag

Kan være uden organisk hjertesygdom men er ofte led i iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, hypokaliæmi, medicinintoxikation (antiarytmika, tricykliske antidepressiva), kardiomyopatier og hjerteklapsygdom. 

Uden anden hjertesygdom kan VT ses ved f.eks. langt Q-T syndrom. 
Alle patienter med VT bør udredes for hjertesygdom, som minimum med ekkokardiografi.

Behandling

Ved sustained VT skal patienterne henvises til nærmeste skadestue / akutte hjertemodtagelse til behandling med infusion af amiodarone eller DC konvertering.

Alle patienter med VT skal vurderes for grundlæggende årsag til VT og denne skal behandles for eksempel med revaskularisering.

Sustained VT med organisk hjertesygdom skal undersøges invasivt mhp ICD implantation.

Sustained VT uden organisk hjertesygdom skal undersøges invasisvt mhp mulighed for ablationsbehandling eller ICD implantation.

Patienter med non-sustained VT og tidligere infarkt, med EF under 35%, skal vurderes mhp ICD implantation. 

Patienter uden iskæmisk hjertesygdom skal i reglen gives medicinsk behandling ved symptomer. I reglen vælges betablokkere.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel