Endokarditis profylakse

Endokarditis profylakse

Endocarditis profylaks gives, hvis du er i særlig høj risiko for at få betændelse i hjertet

Retningslinierne for profylaksen mod endokarditis er under revision. Hidtil har man anset profylakse for indiceret ved:

 • Hos tandlægen ved indgreb som: tandrensning, tandudtrækning, rodbehandling og operationer i mundhulen.

 • Hos lægen ved indgreb som: større slimhindelæsioner i mundhule, svælg, luftveje, mave-tarmkanal, ved incision og drænage af infektion og ved blærekateterisation under pågående urinvejsinfektion.


Indikation

En række hjertesygdomme har særlig høj risiko for at udvikle endokarditis ved bakteriæmi. Derfor anbefales antibiotisk profylakse forud for en række operative indgreb.

Det skal understreges at anbefalingerne er “lettet” en del i forbindelse med de seneste internationale revisioner og omfatter:

 • Hos tandlægen indgreb med blødning
 • Hos lægen ved operationen i organsystemer med aktiv betændelse

Tilstande hvor profylakse er indiceret vil også blive begrænset:

 • Patienter med indopererede proteseklapper (mekaniske eller biologiske)
 • Tidligere endokarditis
 • Medfødte hjertesygdomme: 
  • Ductus arteriosus persistens
  • Ventrikelseptumdefekt
  • Bicuspid aortaklap
  • Aortastenose eller -insufficiens

Behandling/forebyggelse:

Ved tandbehandling:
Amoxicillin 2 g som engangsdosis 1 time før indgreb, specielt tandbehandling.

For yderligere information se promedicin

Ved start af behandling udleveres et kort, som oplyser om behandling, som patienten altid skal bære på sig.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel