Hjertesygdom og graviditet

Hjertesygdom og graviditet

Generelt er behandling af hjertesygdomme med graviditet en specialist opgave.

Ved graviditeten øges minutvolumen med op til 50% hvilket er en voldsom belastning af hjertet, hvis der samtidigt er hjerteygdom. Samtidigt opstår ofte forstyrrelser i trombosetendensen.

Under graviditeten kan forekomme ændringer i blodtrykket, hjertebanken og systolisk uddrivningsmislyd som følge af det forøgede minutvolumen. 

 • Lavrisiko gravide omfatter patienter som har fået en vellykket operation af medfødt hjertesygdom og lette tilfælde af klapinsuffiicens. Disse patienter kan føde under særlig observation på almindelige fødeafdelinger.
 • Mellemrisiko gravide omfatter patienter med cyanotiske medfødte hjertesygdomme, aortastenose, coarctatio aorta, nedsat uddrivningsfraktion tidligere opererede for svære kongenitte sygdomme som transposition eller Steno-Fallot og lign. Disse skal ofte føde på særlige centre ved sektio.
 • Højrisiko – hvor graviditet bør frarådes omfatter pulmonal hypertension, svær hjerteinsufficiens (NYHA III-IV) eller svær uopereret aortastenose. 

AIIA, ACE-I og Warfarin kan give fosterskader og patienter i denne behandling bør informeres herom, så graviditet undgås eller behandling ændres.


Om enkelte patientkategorier kan bemærkes:

 •  Gravide med hypertension bør behandles med metyldopa, calciumantagonister eller labetalol. Meddicin information for gravide med hypertension se pro.medicin.

 •  Patienter med kunstig hjerteklap skal henvises til specialafdeling

 •  Patienter med iskæmisk hjertesygdom – uden hjerteinsufficiens udgør i reglen intet problem, dog bør statinbehandling seponeres

 •  Arytmi er hyppig under graviditet. Specielt er ekstrasysoler hyppige og kræver ingen behandling. Takykardianfald, eksempelvis udløsning af WPW anfald  forekommer under graviditet og kræver henvisning til specialafdeling. 

   

   

   

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel