Højresidigt grenblok. RBBB. Venstresidigt grenblok. LBBB

Højresidigt grenblok. RBBB. Venstresidigt grenblok. LBBB

Højresidigt grenblok. RBBB (right bundle branch blok)

 

Diagnose

I ekg’et ses et breddeforøget ”M-formede” QRS, i V1-2, samt bred og ofte lav S i V 5-6, I og AVL. 

Højresidigt grenblok
Højresidigt grenblok. RBBB (right bundle branch blok)

 

Årsag

Ses hos 1% af raske men kan også ses ved iskæmisk hjertesygdom, kronisk lungesygdom og lungeemboli.

Behandling: ingen

Venstresidigt grenblok. LBBB. (Left bundle branch block)

Diagnose

Bredt QRS-kompleks i alle komplekser og med opsplittet R-tak i de venstresidige afledninger

Venstresidigt grenblok
Venstresidigt grenblok. LBBB ( left bundle branch block) 

Årsag

I reglen led i hjertesygdom, oftest iskæmisk hjertesygdom men også ved aortastenose, kardiomyopati, eller hypertension.

Behandling

I sig selv ingen, men er ofte udtryk for en betydende behandlingskrævende hjertesygdom.
Ved hjerteinsufficiens og venstresigt grenblok kan der være indikation for en biventrikulær pacemaker på grund af dyssynkroni.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel