For lavt blodtryk [Hypotension]

For lavt blodtryk [Hypotension]

find blodtryksmåler online her

For lavt blodtryk (hypotension) defineres som et vedvarende systolisk blodtryk (den høje værdi) i hvile på under 100 mmHg.

 

For lavt blodtryk Definition og symptomer

Generel definition er blodtryksfald med symptomer i form af svimmelhed, sortnen for øjnene eller besvimelse.

Ortostatisk hypotension (OH) optræder når patienten rejser sig og der kommer et fald i blodtryk og samtidig stigning i hjertefrekvens.

Postural hypotension (PH) er karakteriseret ved manglende stigning i hjertefrekvens.

Årsag

Ortostatisk hypotension: Led i hjertesvigt, overdosering eller bivirkning ved medicinsk behandling, Mb. Addison, infektion, afmagring, malignitet, langvarrigt sengeleje, blodmangel (anæmi), kraftige varicer (overknuder).

Postural hypotension: Især hos ældre patienter samt ved neurologisk påvirkning af kredsløbsreaktionen, føleforstyrrelser (polyneuropati) eller diabetisk nervebetændelse (diabetisk neuropati). Kan endvidere være følge af medicinsk behandling.


Undersøgelser
: Ortostatisk blodtryksmåling dvs: måling af blodtrykket liggende, herefter måling af puls og blodtryk med patienten stående, med et halvt minuts mellemrum.

Anamnesen omfatter medicinsk behandling, andre sygdomme, diabetes og neuropati.

Undersøgelser omfatter EKG, Hgb, Na og K. I svære tilfælde kan henvises til neurologisk afdeling eller kardiologisk afdeling mhp vippelejetest.


Behandling
: Retter sig mod grundlæggende sygdom. God fysisk træningstilstand kan hjælpe.

Lavt blodtryk skal behandles og afhjælpes af læge. Men du kan selv følge med i hvordan dit blodtryk ser ud, ved at købe din egen blodtryksmåler.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel