Hjerteklapsygdomme

Hjerteklapsygdomme er en tilstand hvor klapperne ikke fungerer ordentligt, hvilket betyder, at hjertet ikke fyldes rigtigt, og skal derfor arbejde hårdere for at pumpe blodet ordentligt rundt.

 

Forsnævring af hjerteklappen (Aortastenose

Utæt hjerteklap (Aortainsufficiens)

 Mitralinsufficiens

Reumatisk mitralstenose

 

Hjerteklapsygdomme diagnosticeres og opereres med tiltagende hyppighed i Danmark. Årsagerne er dels bedre diagnostik med ekkokardiografi, dels ved at der bliver flere og flere ældre som “når” at få klapsygdom.

Symptomerne er

  • Dyspnø, initialt funktionsdyspnø, senere også i hvile
  • Arytmier – ofte atrieflimren, især ved mitralklapsygdom
  • Ved aortastenose: angina pectoris eller synkope
  • Ved aortainsufficiens: hård hjertebanken

Diagnose

Mistanken om hjertesygdom opstår ved en kardial mislyd.

Ekkokardiografi er den endelige diagnose.
I reglen er TTE-(trans thoracal ekkokardiografi) tilstrækkelig, men især ved mitralklap sygdom kan TEE (transøsophegal ekkokardiografi) være indiceret.

Ved ekkokardiografi vurderes:

  • Morfologisk vurdering af klappen
  • Klapstenosen i areal og ved bedømmelse af flowhastighed
  • Ventrikel og atriedimensioner

Behandling

Diuretika – ved symptomatisk hjerteinsufficiens – indtil operation eller hvis operation ikke er mulig.
Digoxin  – ved atrieflimren
ACE-hæmmer kan gives til inoperable patienter i nogle tilfælde men er en specialist opgave.

Operation

Operation er den ultimative behandling af hjerteklapsygdom.
Den bør så vidt muligt tilbydes alle symptomatiske hjerteklapsyge patienter.
Ved asymptomatisk hjerteklapsygdom anvendes operation efter fastlagte kriterier.

Forud for operation udføres hos alle over 40 – og mange under 40 korornarteriografi for at vurdere, om der samtidigt med klapoperationen skal udføres by-pass operation.

Hos ældre og syge med svær co-morbiditet er en ny teknik med percutan indsættelse af “graft-stent” med en klap – i aortaostiet – under udvikling.

Patienter som mistænkes for hjerteklapsygdom indgår i hjertepakkeforløb.

Patienter med begrundet mistanke om hjertesygdom er garanteret udredning på en kardiologisk afdeling senest 7 hverdage efter henvisning.

Ved begrundet mistanke forstås uafklaret mislyd ved hjertestetoskopi. Efterfølgende er patienterne garanteret udredning med ekkokardiografi og hvis nødvendigt koronararteriografi, hjerte-CT,mm indenfor 14 hverdage og herunder vurdering ved hjertekonference.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel