Antikoagulationsbehandling – antitrombotisk behandling

Antikoagulationsbehandling – antitrombotisk behandling

Antikoagulationsbehandling er behandling med blodfortyndende medicin.

Med antikoagulationsbehandling forstås traditionelt behandling med K-vitamin antagonisten marevan.

Denne behandling er besværlig, fordi dosis bestemmes af koagulationsforholdene som måles ved INR bestemmelse – og ikke mindst fordi overdosering medfører risiko for alvorlige bivirkninger.

Fra 2011 er dabigatran blevet et alternativ på visse indikationer, ligesom flere andre trombinhæmmere er under afprøvning.

Antitrombotisk behandling omfatter trombocytfunktionshæmmerne acetylsalicylsyre (ASA), dipyridamol (Persantin®) clopidogrel (Plavix®) og presugrel (Efient®).

Behandlingsindikationerne er beskrevet under de enkelte afsnit. Se link:

Akut koronart syndrom
PCI behandling – ballonudvidelse
Forkammerflimmer (atrieflimmer) -flagren 
Lægkramper (caludicatio intermittens) 
Hjerteklapsygdom 
Lungeemboli  – blodprop i lungerne
Dyb thromboflebit

Warfarin behandling

Dosering: I de fleste tilfælde stræbes imod et INR niveau på 2,0–3,0, Ved mitralklapprotese vælges ofte 2,5–3,5 pga ekstra høj embolirisiko fordi flowet er lavt.

Som behandlingsprincip kan anvendes:
AK behandling med warfarin (Marevan®)

 

   DAG

 

 

 

 

 

 

      I

   1 til 4

Tabeletter/
dag 2,5mg

     2

 

 

 

 

 

      II

      5

    INR      måling

   <1,8

   1,8-2,4

   2,5-3,0

   3,1-3,5

   >3,5

 

 

   5 til 7

Tabeletter/
dag 2,5mg

     2

     1,5

      1

     0,5

     0

 

 

    INR  måling

Skønnet vedligeholdelsesdosis som antal tabeletter per uge

     III

  8 til 12

    <1,8

    16

    13

    10

     6

     4

 

 

   1,8-2,4

    14

    11

     8

     5

     3

 

 

   2,5-3,0

    12

     9

     7

     4

     2

 

 

   3,1-3,5

    10

     7

     5

     3

     1

 

 

    >3,5

     8

     6

     4

     2

     0

 

 

 

Tabeletterne fordeles jævnt over ugedagene

 

 

 

 

 

 

 

 

    IV

 DAG 12

    INR

 

 

 

 

 

Kontraindikationer mod marevan:

Absolut:
– Nylig stor kirurgi eller traume
– Svær hypertension
– Nylig gastrointestinal, gynækologisk og/eller urologisk blødning
– Senil demens
– Kronisk alkoholisme
– Graviditet og amning (Specialistbehandling)

Relativ kontraindikation:
– Non-compliance
– Faldtendens
– Betydelig lever- eller nyreinsufficiens
– Endokarditis på native klapper
– Graviditet i andet og tredje trimester (Specialistbehandling)

NB: Patienter i marevan behandling bør bære et kort med information om denne behandling på sig.

Dabigatranbehandling:

Dabigatran (Pradaxa) er alternativ – eller endog førstevalg ved indikation for antitrobotisk behandling ved atrieflimren – hvor acetylsalisylsyre ikke er tilstrækkeligt.

Dabigatran er en trombinhæmmer med halveringstid på 14-17 timer, hvorfor det doseres 2 gange i døgnet. 

Dosering er 150 mg x 2, undtaget hos patienter over 80 år, hvor doseringen er 110 mg x 2. Behandlingen er kontraindicerert ved graviditet, nedsat nyre funktion med GFR under 30 ml/min og ved nedsat leverfunktion.

Virkningen af dabigatran ved atrieflimren og samtidig hjerteklapsygdom er ikke undersøgt.

Rivaroxaban behandling
Ravaroxaban (Xarelto) er et andet alternativ – eller førstevalg ved indikation for antitrobotisk behandling ved atrieflimren – hvor acetylsalisylsyre ikke er tilstrækkeligt.

Rivaroxaban er en selektiv, direkte faktor Xa-hæmmer

Dosering: 20 mg 1 gang dgl. Ved GFR < 50 ml/min: 15 mg 1 gang dgl.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel