Diastolisk hjerteinsufficiens

Diastolisk hjerteinsufficiens

Diastolisk hjertesvigt (hjerteinsufficiens) er en noget omdiskuteret diagnose. 

Definitionen er, at patienten har kliniske symptomer på hjertesvigt med normal – bevaret – venstre ventrikel pumpefunktion funktion bedømt ved LVEF.

Som led i avanceret ekkokardiografi vil en del af disse patiener have et abnormt kontraktionsmønster ved Doppler ekkokardiografi.


Årsag

Årsagen til insufficiens anses derudover at være en dårlig fyldning af venstre ventrikel i diastolen.

Tilstanden kan forklares ved længerevarende forhøjet blodtryk hypertension, myokardiehypertrofi og muligvis iskæmi.

Symptomerne er som ved systolisk hjertesvigt dvs dyspnøisk (ortropnø), åndenød, træthed, og væske ophobning.

Behandling er delvis uafklaret.

Ved symptomer og væskeophobning gives diuretika, ellers kan forsøges med calciumantagonister eller ACE hæmmere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel