Forstyrrelser i plasmalipider [Hyperlipidæmi]

Forstyrrelser i plasmalipider [Hyperlipidæmi]

Hyperlipidæmi er en forhøjet koncentration af kolesterol og triglycerid i blodet. 

Arteriosclerotiske hjertekarsygdomme er dominerende blandt hjerte-karsygdomme.

Det er vist, at den individuelle risiko er forbundet til forekomst af en række risikofaktorer – og at risikoen kan reduceres ved modifikation eller behandling af disse risikofaktorer.

Særlig høj risiko ses hos patienter, som allerede har udviklet symptomer på arteriosclerose eller har diabetes.

Den individuelle risiko kan beregnes ud fra nedestående scoreringssystem, som baserer sig på kendskab til køn, alder, rygestatus, kolesterolniveau og blodtryk.

Forhøjet koncentration af kolesterol og triglycerid i blodet giver ingen symptomer i sig selv, men øger risikoen for åreforkalkning som kan vise sig som:

Tallet i skemaet fra Dansk Cardiologisk Selskab viser personens risiko for at dø af hjertekarsygdom indenfor 10 år.   

10 års-risiko for fatal CVD

10 års-risiko for fatal CVD i Danmark efter køn, alder, systolisk blodtryk, totalkolesterol
og rygning (forbehold for ændringer).  Kilde:Dansk Cardiologisk Selskab  

Højrisikopersoner defineres som

 • Patienter med kardiovaskulær sygdom
 • Asymptomatiske personer med risiko over 5% over 10 år
 • Asymptomatiske personer med markant forhøjelse har enkelte risikofaktorer: Total kolesterol > 8 mmol/l, LDL > 6 mmol/l eller blodtryk >180/110 mmHg
 • Patienter med NIDDM og med IDDM og samtidig mikrominalbuminuri

Forebyggelse generelt

Livsstil:

Selvom specifik forebyggelse er væsentlig, er den generelle forebyggelse med modifikation af risikofaktorer af enorm betydning både individuelt og samfundsmæssigt.


Fysisk aktivitet

 • Alle bør være klar over betydningen af fysisk aktivitet – og gerne rågives om muligheder
 • Fysisk aktivitet har en gunstig virkning på blodtrykket, lipidprofilen, vægten og insulinresistens.


Rygestop

 • Rygestop skal anbefales alle
 • Nikotinsubstitution kan foreslås 


Vægttab

 • Anbefales 


Kost

 • Sund kost med fibre, fedtfattige mejeriprodukter, fisk og magert kød bør anbefales.


Forebyggelse hos højrisikopersoner

Generelle råd om livsstil som ovenfor

Dyslipidæmi

Indikation for medikamentel reduktion af lipider

 • Ved risiko > 5% trods forsøg på kostomlægning og total-kolesterol > 5 mmol/l eller LDL > 3 mmol/l
 • Ved isoleret udtalt forhøjelse af lipider og totalkolesterol > 8 eller LDL > 6 mmol/l
 • Ved hypertriglyceridæmi (TG højere end 5-6 mmol/l) bør vælge fibrat (gemfibrozil)

Behandlingsmål

Total kolesterol <4,5 mmol/l og LDL < 2,5 mmol/l

Primært vælges behandling med statin afhængigt af tilstanden.

Behandlingsmål er:

Total kolesterol < 4,5 mmol/l,
LDL < 2,5 mmol/l,
Triglycerid < 2,0 mmol/l,
HDL > 1,2 mmol/l


Kolesterolsænkende behandling
har vist sig at kunne nedsætte risikoen for at udvikle eller forværre en åreforkalkning. Det gælder både, hvis du allerede har tegn på åreforkalkning, og hvis du har forhøjet kolesterol i blodet.

Der findes seks typer af kolesterolsænkende medicin. De virker forskelligt, og din læges valg afhænger af, hvordan dine lipidtal fordeler sig indbyrdes.

Blodtrykket bør være <140/80 – hos diabetikere <130/80. Læs yderligere i kapitlet om: Forhøjet blodtryk (Hypertension). 

Forebyggelse hos diabetespatienter uden klinisk hjerte-kar sygdom. Diabetikere har en særlig høj risiko for udvikling af hjerte-karsygdom. 


 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel