Arm – Bristning af bicepsmuskel [Ruptura biceps brachii]

Arm – Bristning af bicepsmuskel [Ruptura biceps brachii]

Gentagne overbelastninger kan medføre mikrorupturer i – og en enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af – biceps musklen.

Langt de fleste totale bristninger ses hos ældre med slitageforandringer i muskelsenen (hos meget gamle er totale bristninger særdeles hyppige).

Det er meget sjældent, at raske sener springer.

Totale bristninger er hyppigst lokaliseret til sener der fæster på skulderbladet eller ved biceps musklen ved albuen.


Symptomer

Smerter når armen bøjes mod modstand (løft). Ved bristning af bicept musklen samles muskelbugen distalt forpå overarmen (”Skipper Skræk arm”). Ved bristning af senebladet (aponeurosen) samles muskelbugen proximalt forpå overamen.


Differentialdiagnoser

Blodansamling, bristning af cuffmusklerne.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis klinisk ved at påvise de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer:

  • Smerter ved tryk
  • Udspænding (strække i albuen)
  • Aktivering mod modstand (bøje i albuen).

I tvivlstilfælde kan man foretage ultralyd- eller MR-scanning.


Behandling

Aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning inden for smertegrænsen. Man kan man supplere aflastningen med analgetika (paracetamol eller NSAID).

Ved overbelastningstilstand, der ikke responderer på regelret genoptræning, kan man forsøge (ultralydvejledt) injektion af corticosteroid i bicepsseneskeden.

Kun i sjældne tilfælde med total ruptur (specielt distalt) hos yngre kan operation være indiceret.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel