Knæ – Slimsækbetændelse på knæskallen [Bursitis præpatellaris]

Knæ – Slimsækbetændelse på knæskallen [Bursitis præpatellaris]

 

Slimsækbetændelse på knæskallen opstår ved direkte traume (fald på knæet).

En slimsæk (bursa) er et lille væskefyldt hulrum, som letter gnidningen mellem muskler, sener og knogler. Slimsækbetændelse medfører inflammation slimsækken foran knæskallen.

Symptomer

Smerter og hævelse forpå knæet, ofte med lidt rødme og varmefornemmelse i området.

Differentialdiagnoser

Bakteriefremkaldt betændelse i slimsækken, frakturer i knæet, løberknæ (runners knee), betændelsestilstand i knæet (morbus Sinding-Larsen).

Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor der findes ømhed og fluktuation forpå knæskallen. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der suppleres med ultralydscanning.

Hvis der mistænkes bakteriefremkaldt betændelse i slimsækken bør denne dræneres, podes og antibiotikabehandles.

Behandling

Primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter.

Se tillige – Idrætsskader: Slimsækbetændelse ved achillessenefæste (Bursitis Achilles)

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel