Skulder – Bristning af nedre skulderbladsmuskel [Infraspinatus tendinopati]

Skulder – Bristning af nedre skulderbladsmuskel [Infraspinatus tendinopati]

Bristning af nedre skulderbladsmuskel opstår ved gentagne overbelastninger og kan medføre mikrorupturer i – og en enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af nederste skulderbladsmuskel.

Langt de fleste totale skulderbladsmuskel bristninger ses hos ældre med slitageforandringer i muskelsenen (hos meget gamle er totale bristninger særdeles hyppige). Det er meget sjældent, at raske sener brister.

Symptomer

I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (muskelforstrækning, truende fiber).

I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerte i musklen (delvis muskelbristning, fibersprængning) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at udadrotere armen (total muskelbristning).

Differentialdiagnoser

Slimsæksbetændelse (bursitis subacromiale), AC-distorsion, labrum glenoidale læsion, muskelbristninger (f.eks. øvrige cuff-muskler).

Diagnostik

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse, ved at påvise de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer:

  • Smerter ved tryk
  • Udspænding (føre albuen mod modsatte skulder)
  • Aktivering mod modstand (udadrotation i skulderen).

Ultralydscanning kan visualisere graden af bristning.

Behandling

Aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning inden for smertegrænsen. 

Man kan man supplere aflastningen med analgetika (paracetamol eller NSAID).

Injektion af kortikosteroid forsøges ved langvarige (> 3 måneder) overbelastningsskader, der ikke responderer på regelret genoptræning, om end evidensen er beskeden.

Kun i sjældne tilfælde med total ruptur hos yngre er operation indiceret.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel