Skulder – Bristning af øvre skulderbladsmuskel [Supraspinatus tendinopati]

Skulder – Bristning af øvre skulderbladsmuskel [Supraspinatus tendinopati]

Bristning af øvre skulderbladsmuskel opstår ved gentagne overbelastninger og kan medføre mikrorupturer i – og en enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af den øvre skulderbladsmusklsene.

Langt de fleste totale bristninger ses hos ældre med slitageforandringer i muskelsenen (hos meget gamle er totale bristninger særdeles hyppige). Det er meget sjældent, at raske sener brister.

Symptomer

I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (muskelforstrækning, truende fiber).

I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerte i musklen (delvis muskelbristning, fibersprængning) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen (total muskelbristning).

Differentialdiagnoser

Slimsæksbetændelse (bursitis subacromiale), AC-distorsion, labrum glenoidale læsion, muskelbristninger (f.eks. øvrige cuff-muskler).

Diagnostik

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse.

Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske:

  • Smerter ved tryk
  • Udspænding (hånden føres i lænden)
  • Aktivering mod modstand (løfte armen ud til siden og op over hovedet).

Ultralydscanning kan visualisere graden af bristning.

Behandling

Aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning inden for smertegrænsen. 

Man kan man supplere aflastningen med analgetika (paracetamol eller NSAID).

Injektion af kortikosteroid kan forsøges ved langvarige (> 3 måneder) overbelastningsskader, der ikke responderer på regelret genoptræning, om end evidensen er beskeden.

Kun i sjældne tilfælde med total ruptur hos yngre er operation indiceret.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel