Skulder – Ledskred i skulderen [Luxation articulatio humeri]

Skulder – Ledskred i skulderen [Luxation articulatio humeri]

Ledskred i skulderen opstår ved en kraftig direkte eller indirekte belastning (fald på udstrakt arm, riv i armen)

Ledhovedet på overarmen trykkes eller rives helt eller delvist ud af ledfladen på skulderbladet. Dette medfører sædvanligvis bristninger eller afrivning af ledkapslen.

Der kan endvidere ske bristninger af ledbånd og muskler, og i nogle tilfælde slås endvidere brusk og knogle af ledfladerne.

90% af skulderledskredene er foranliggende (anteriore).

Symptomer

Ved total ledskred (luksation) er der umiddelbart voldsomme smerter i skulderen. Bevægeligheden i armen er stærk nedsat på grund af smerter.

Man vil ofte (men ikke altid) kunne se på skulderen, at den “er gået af led”. I tilfælde af ledskred er overarmsknoglen (caput humeri) på plads i skulderbladets ledflade (cavitas glenoidale). 

Bristningerne af ledkapsel og ledbånd kan medføre kronisk løshed i skulderen, således skulderen gentagne gange sublukserer, mens armen holdes over og bag hovedet (abduceres og udadroteret), hvilket mærkes som en pludselig smerte og kraftnedsættelse (“Dead Arm”).

Differentialdiagnoser: Bristning af cuff-musklerne, læsion af af skulderbladets ledflade (labrum glenoidale), slimsækskade i skulderen (subacromial bursitis).

Udredning

Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse. Løshed af skulderen kan dog være svær at påvise.

Ultralydscanning og MR kan være indiceret af differentialdiagnostiske årsager. Ikke sjældent påvises løsheden først i fuld anæstesi, når patienten er henvist til kikkertundersøgelse (artroskopi) af skulderen.

Behandling

Aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning inden for smertegrænsen. De fleste tilfælde af delvis ledskred og løshed af skulderleddet vil kunne genoptrænes. Genoptræningen stiler mod at styrke musklerne omkring skulderleddet.

I nogle tilfælde med luksation og de fleste tilfælde med luksation kombineret med andre skader som f.eks. bruskskade eller brusk/knogle skader tilrådes operation.

Hvis der på trods af genoptræningen fortsat kommer (sub)luksationer, bør operationsindikationen på ny vurderes.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel