Hofte/lyske – Bristning af den dybe hoftebøjer [lliopsoas tendinopati]

Hofte/lyske – Bristning af den dybe hoftebøjer [lliopsoas tendinopati]

Bristning af den dybe hoftebøjer opstår ved gentagne overbelastninger (spring, spark).  

En enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af den dybe hoftebøjer (M iliopsoas).

Smerterne er oftest lokaliseret lige over lyskebåndet (ligamentum inguinale) eller ved fæstet på lårbensknoglen (trochanter minor femoris).

Symptomer: Det lette tilfælde (muskelforstrækning) mærkes som lokal smerte efter spark og afsæt. Det svære tilfælde (delvis muskelbristning) mærkes som en pludselig jagende smerte i musklen. Det værste tilfælde (total muskelbristning) mærkes som et voldsomt smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen som f.eks. at gå op ad trapper.

Differentialdiagnoser

Slimsæk betændelse på hofteleddet (bursitis iliopectinalis), stress fraktur, indre springhofte (coxa saltans externa), overbelastningstilstand af lårmusklen (M rectus femoris tendinopati),  overbelastningstilstand af lårets indad førende muskler.M adduktor longus tendinopati. 

Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse ved påvisning af de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer:

  • Smerter ved tryk (på iliopsoas)
  • Udspænding 
  • aktivering mod modstand (flexion i hofteled)

Der kan evt. suppleres med ultralydscanning eller MR.

Behandling

Bristning af den dybe hoftebøjer er at betragte som et isbjerg, hvor symptomerne kan sammenlignes med den del af isbjerget, der er over vandet. Inden der opstår symptomer, er der gennem længere tid opstået forandringer i senen.

Mange risikerer derfor at bevæge sig ”i vandoverfladen”, hvor kortvarige aflastninger medfører smertefrihed, mens smerterne genopstår, når man går i gang igen.

Der findes ikke mange skader, der er mere langvarige at behandle, hvis først generne har stået på i flere måneder. Derfor er hurtig indsættende behandling helt afgørende for en succesrig behandling.

Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning.

NSAID har ingen plads i behandlingen.

Ved manglende fremgang på ovennævnte behandling kan ultralydvejledt injektion af kortikosteroid som led i en flere måneders varende genoptræning forsøges.

Ved akutte bristninger er der ikke indikation for corticosteroid.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel