Knæ – Meniskskade [Laesio menicii laterale et mediale]

Knæ – Meniskskade [Laesio menicii laterale et mediale]

Meniskskade sker, sædvanligvis når knæet strækkes samtidig med det roteres.

Herved klemmes menisken mellem lårben (femur)  og skinneben (tibia).

Indvendige menisk skades langt hyppigere end udvendige. Meniskskader hos børn er meget sjældne.

Symptomer

Smerter på ledlinien ved tryk og ved rotation af knæet. Smerterne opstår ofte pludselig ved bestemte bevægelser og kan ledsages af hævelse i knæet.

I nogle tilfælde kan knæet låse (fordi en flig af menisken kommer i klemme). Her skal man undersøges af læge hurtigt.

I andre tilfælde kan man fornemme en lille, øm væskeudposning ved ledlinien (meniskcyste). Ved langvarige gener vil der oftest ses svind af lårmuskel.

Differentialdiagnoser

Korsbåndslæsioner (ACL/PCL rupturer), MCL/ LCL rupturer, overbelastningsskader (tendinopatier), bruskbeskadigelse (chondrale læsioner) i knæet, kollaterale ligamentrupturer, betændt slimhindefold (plica).

Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse med påvisning af ømhed ved tryk på ledlinien og forværring ved rotation. Der er oftest øget intraartikulær væske.

Menisklæsionen kan oftest påvises ved MR-scanning eller ultralydscanning. I sjældne tilfælde er diagnostisk kikkertundersøgelse (artroskopi) nødvendigt.

Behandling

I den akutte situation bør man behandle efter RICE-metoden:

  • Ro og aflastning
  • Ispose til afkøling – dog ikke direkte på huden – et vådt håndklæde er mest effektivt
  • Compression – støttebind der giver moderat tryk
  • Elevation – løft skadestedet op over hjertehøjde

Behandlingen omfatter i tvivlstilfælde aflastning og genoptræning af knæet. 

Hvis generne ikke langsomt svinder, hvis der er aflåsningstilfælde eller hvis det er oplagt, at menisklæsionen er stor (f.eks. vurderet ved ultralydscanning), må man overveje operation.

Ved operation kan man forsøge at sy det afrevne meniskstykke fast (hvilket vil kræve en betydelig længere genoptræningsperiode, men formentlig på lang sigt nedsætte risikoen for slidgigtforandringer i knæet). Sædvanligvis fjernes den afrevne del af menisken. I sjældne tilfælde fjernes hele menisken.


Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel