Idræt og astma

Ved idræt kan anstrengelse af delvis ukendte årsager udløse bronkospasme

Anstrengelsesudløst bronkospasme opstår 5-15 minutter efter fysisk anstrengelse.

 

Symptomer

Reduceret udholdenhed, træthed, hoste og hvæsende vejrtrækning.

Diagnostik

For eliteidrætsudøvere i prioriteret testgruppe skal der, ifølge WADA reglerne, foreligge en udvidet lungefunktionsundersøgelse som dokumentation for deres astmalidelse.

Behandling

Luftvejsudvidende medicin findes i 2 udgaver. Den vigtigste medicinske behandling består af korttidsvirkende beta-2-stimulerende i inhalationsform. 1-2 pust 15-30 min før planlagt fysisk anstrengelse. 

Virkningen sætter ind i løbet af 1 – 3 min., og har en effekt i ca. 2-3 timer.  

Efter behov kan bruges langtidsvirkende beta-2-agonister som skal tages 30-60 min. før planlagt fysisk anstrengelse, og har en effekt på op til 12 timer.

Kombinationsbehandling omfatter beta-2-agonister i kombination med inhalationssteroid 2 gange daglig. 

For at få tilladelse til brugen af disse præparater skal diagnosen for anstrengelsesudløst astma være dokumenteret i lægejournalen. TUE-attest (Therapeutic Use Exemption) kan downloades på Anti Doping Danmark (dispensation fra dopinglisten kræves).

TUE-attesten skal udfyldes og medgives idrætsudøveren, der selv har ansvaret for at sende skemaet ind til Anti Doping Danmark, ADD 

Læs mere om Astma i kapitlet om Lunge- og luftveje.

Få konkrete råd til, hvordan du kommer i gang med at dyrke idræt med astma fra Astma-allergi Danmark 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel