Hofte/lyske – Bristning af den overfladiske hoftebøjer [Ruptura musculus rectus femoris]

Hofte/lyske – Bristning af den overfladiske hoftebøjer [Ruptura musculus rectus femoris]

Bristning af den overfladiske hoftebøjer forekommer ved gentagne overbelastninger (spring, spark) og medføre mikrorupturer.

Enkelt kraftig belastning kan medføre makroruptur af forreste lårmuskel (M rectus femoris). 

Rupturerne, der oftest er delvise (partielle), er sædvanligvis lokaliseret fra forreste kant af hoften svarende til overgangen fra kødet til senet væv.


Symptomer

Smerter ved spark, afsæt. I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen. I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerte i musklen og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen.


Differentialdiagnoser

Slimsækbetændelse på hofteleddet (bursitis iliopectinea), slimhindesygdom i hofteleddet, overbelastningstilstand (iliopsoas tendinopati), indre springhofte, stress fraktur.


Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse ved påvisning af de ved muskelskader tre karakteristiske symptomer:

  • Smerter ved tryk 
  • Udspænding
  • Aktivering mod modstand (flexion i hofteled).

Der kan evt. suppleres med ultralydsscanning eller MR.


Behandling

Funktionen af den overfladiske hoftebøjer er at strække knæet og bøje i hoften. Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning fra smerteudløsende aktivitet og genoptræning.

NSAID har ingen plads i behandlingen.

Ved manglende fremgang på regelret aflastning og genoptræning kan (ultralydsvejledt) injektion af kortikosteroid, ved fæstet eller på overgangen mellem kødet og sene-muskel som led i en flere måneders varende genoptræning forsøges.

Ved akutte bristninger er der ikke indikation for kortikosteroider.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel