Knæ – Slidgigt i knæet [Artrose]

Knæ – Slidgigt i knæet [Artrose]

Slidgigt i knæet opstår ved gentagne belastninger eller enkelt kraftige traumer, hvor primært brusken og siden knoglen beskadiges (artrose)

Slidgigt (artrose) i knæ ses meget hyppigt hos sportsfolk med tidligere menisklæsioner eller forreste korsbåndsrupturer, hvor de, efter korsbåndet er rekonstrueret, har genoptaget idrætsaktiviteten.

Symptomer

Smerter og skurren i knæleddet ved bevægelse med belastning. Ofte er der igangsætningsbesvær, lindring efter opvarmning, men på ny smerter efter længere belastninger (belastningstriade). Af og til ses hævelse i leddet (synovitis).

Ved udtalte hævelser kan der udvikles en ledvæskeudposning i knæhasen. (Bakercyste). Der kan opstå inflammation med smerter omkring de små udvækster af kalk på knoglehinden langs ledlinien.

 
Differentialdiagnoser

Leddegigt (artritis), menisklæsion i knæet.

Diagnostik

Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig klinisk undersøgelse, hvor der findes skurren og ubehag, når knæet belastes. Hvis der er tvivl om diagnosen kan der suppleres med røntgen eller ultralydscanning.

Behandling

Behandlingen omfatter reduktion af smerteudløsende aktiviteter. Aflastningen kombineres med genoptræning, der primært skal sikre muskelstyrken og bevægeligheden.

Ved hævelser i knæet kan man forsøge injektion af kortikosteroid i knæleddet.

Det har sædvanligvis en eklatant effekt på smerter og ledhindeirritation, men ændrer naturligvis ikke på gigten, hvorfor tilbagefald må forventes. Hvis der er en flere måneders varende effekt, kan injektionen gentages. Ved smertefulde små udvækster af kalk på knoglehinden kan der forsøges injektion med kortikosteroid rundt om det maksimalt ømme område.

Hvis der er behov for analgetika anbefales primært paracetamol.

Ved svære slidgigtforandringer med smerter i hvile (om natten) kan det blive nødvendigt at tilbyde knæalloplastik (kunstigt knæled).

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel